Strona główna - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Komornik Sądowy Mariusz Dobiesz

Idź do spisu treści

Menu główne:


 
Kancelaria powstała w 2015 roku i od tej pory dynamicznie się rozwija. Sprawny zespół pracowników, wsparty nowoczesnymi technologiami pozwala nam szybko i skutecznie prowadzić postępowania egzekucyjne. Obszarem działania kancelarii jest zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Jednakże wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem prowadzenia egzekucji z nieruchomości.

W ramach prowadzonych postępowań można skorzystać z następujących systemów teleinformatycznych:

E-Sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze,
CEPiK – informacja o pojazdach znajdujących się we własności dłużnika,
PUE-ZUS - system umożliwiający elektroniczną komunkację z ZUS,
ePUAP - dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
OGNIVO – system umożliwiający dokonywanie zapytań o konta bankowe dłużników oraz elektroniczne zajęcia rachunków bankowych dłużnika,
Elektroniczne Księgi Wieczyste – możliwość wyszukania nieruchomości dłużników na terenie całego kraju,
Przeglądarka Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – jest to ewidencja gruntów i budynków leżących na terenie miasta Łodzi,
PESEL-NET - możliwość weryfikacji danych adresowych dłużnika przez aplikację ŹRÓDŁO.

Kancelaria wykorzystuje również inne metody poszukiwania majątku dłużników.


Wpłat na poczet postępowań egzekucyjnych należy dokonywać bezpośrednio w kancelarii Komornika Sądowego 
lub na wskazany rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi ul.Srebrna 32
43 10501461 1000 0090 3070 6718
( Przy wpłacie należy podać sygnaturę KM )
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego