KONTAKT - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Komornik Sądowy Mariusz Dobiesz

Idź do spisu treści

Menu główne:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Mariusz Dobiesz

Kancelaria Komornicza nr III w Łodzi

ul. Wigury 21
90-319 Łódź

NIP: 729-104-26-32


Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzniach 8:00 - 15:00.


Przyjęcia interesantów we wtorki w godzinach 9:00 - 16:30.


Numery telefonów:
(42)637-08-12
501-692-442


Adres e-mail:
mariusz.dobiesz@komornik.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Mariusza Dobiesza, Kancelaria Komornicza nr III w Łodzi, ul.Wigury 21, 90-319 Łódź w zakresie niezbędnym do przygotowania i udzielenia odpowiedzi.
 
Administrator będzie przetwarzał dane podane w formularzu nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klauzula informacyjna – więcej*
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego